EFTON

Basic52/RD2 HOWTO

Ako poslať BASICovský program z PC do RD2?

 • spustiť terminálový program, nastaviť parametre komunikácie - 8 dátových bitov, bez parity, bez handshake
 • v terminálovom programe nastaviť delay za riadkom asi 200ms (TeraTerm: Setup-SerialPort-Transmit delay-200msec/line; Hyperterm: File-Properties-Settings-ASCII Setup-Line delay 200 milliseconds)
 • zapnúť/resetovať RD2, stlačiť medzerník pre detekciu rýchlosti - vypíše sa uvítacia hláška; eventuálne pripraviť pre posielanie do FLASH
 • zvoliť posielanie súboru (TeraTerm: File-Send File; Hyperterm: Transfer-Send Text File), vybrať požadovaný BASICovský program
 • počkať, kým sa pošle celý súbor
 • zadať LIST a skontrolovať, či je program kompletný a v poriadku; ak nie, je potrebný predĺžiť delay za riadkom, vymazať program NEW a poslať ho znova
 • pre prípad, že program bol nahratý do RAM a je potrebné ho uložiť do FLASH, zadať PROG (príp. FPROG s príslušným parametrom)
 • zadať RUN pre spustenie

Ako uložiť BASICovský program z RD2 na PC?

Predpokladá sa už napísaný program v RD2 a príslušné sériové spojenie s PC s terminálovým programom.
 • v terminálovom programe spustiť režim ukladania (TeraTerm: File-Log; Hyperterm: Transfer-Capture Text) a zadať meno súboru (napr. pokus.bas) (u TeraTerm sa vytvori nove okno "TeraTerm:Log", ktore sa automaticky zminimalizuje; u Hyperterm sa v spodnom stavovom riadku zvyrazni napis "Capture")
 • napísať LIST, počkať kým sa vylistuje celý program
 • ukončiť režim ukladania (TeraTerm: v okne "TeraTerm:Log" použiť Close; HyperTerm: Transfer-Capture Text-Stop)
 • vo výslednom súbore vo vhodnom editore odstrániť LIST na začiatku a READY > na konci
   Alternatívne je možné kratší súbor vylistovať na obrazovku a vyznačiť priamo na obrazovke celý program, potom ho metódou copy/paste uložiť do (medzičasom otvoreného) súboru