7W Kompaktná žiarivka ("úsporka")

Zo zvedavosti som rozobral som všetky pokazené kompaktné žiarivky ("úsporky"), ktoré som mal, najmä aby som zistil príčinu ich zlyhania. Samozrejme som sa nepokúšal ich opraviť, keďže nemám dosť znalostí o detailoch ich funkcie a konštrukcie; aj keď som presvedčený, že pri zachovaní patričných bezpečnostných pravidiel by bolo možné opraviť najmä tie, ktoré majú v poriadku trubicu a zlyhala pri nich niektorá z - často poddimenzovaných - súčiastok v elektronike.

Otvoriť tieto potvory je trocha zložitejšie ako ostatné zariadenia do ktorých som sa dobýjal, keďže sa nepredpokladá, že budú otvárané a obvykle sú zaistené kombináciou západiek na oboch častiach plastového púzdra a nejakého lepidla. Použitie primeraného násilia vedie obvykle k úspechu, avšak nemožno predpokladať, že sa tak stane bez viditeľných následkov na plastových dieloch.

Kompaktná žiarivka - otvorená

Doska spojov je obvykle okrúhla a je vtlačená medzi oba plastové diely, do jedného z ktorých je vtmelená trubica, a druhý končí kontaktnou časťou so závitom. Vo vnútri nebýva príliš veľa miesta, takže súčiastky sú na doske pekne nahusto a všetky sú umiestnené "nastojato". V trubici sú dve vlákna - na každom konci jedno - takže je pripojená na dosku spojov štyrmi vodičmi, no a samozrejme je napájanie privedené ďalšími dvomi vodičmi. Na obrázku je však väčšina vodičov už odstránená.

Kompaktná žiarivka - súčiastky

Zapojenie "úsporiek" je vynikajúco vysvetlené na stránke http://www.pavouk.org/hw/lamp/index.html. Preto sa pokúsim len zidentifikovať súčiastky na doske: napájanie 230V prichádza cez poistku (B) a odrušovaciu tlmivku (M) do usmerňovacieho mostíka (A) a je vyhladené kondenzátorom (D). Na pozícii (L) by mal byť zapojený NTC termistor slúžiaci na obmedzenie nárazového prúdu pri zapnutí, možno sa zapája pri použití dosky s výkonnejšou trubicou. Kondenzátor (K) a dióda (J) sú súčasťou rozbehového obvodu. Hlavné súčasti rezonančného obvodu sú (okrem trubice) cievka (F) a kondenzátor (C), a trnazistory, z ktorých je vidieť len jeden (I). (H) je spätnoväzobný transformátor budiaci bázy tranzistorov. (E) je kondenzátor v sérii s vláknami trubice, ktorý zabezpečuje prúd vláknami (a tým ich žeravenie) po zažatí v čase, keď ešte nehorí oblúk v trubici. V sérii s ním je zapojený PTC termistor (G), zabezpečujúci "hladší" štart.

"Úsporky" sú vhodnou náhradou za klasické žiarovky na miestach, kde sú používané takmer trvalo a nie sú často zapínané a vypínané. Ich ekonomický a ekologický prínos však treba zvážiť, pretože najmä u lacnejších typov ich životnoť, spoľahlivosť a svietivosť sú často nedostatočné.


SPÄŤ
DOMOV