Kuchynský robot

V rubrike zvedavca pribudne aj moderná robotická téma... Pozrieme sa do čriev jedného kuchynského robota... ;-)

Tentokrát nejde o číru zvedavosť, ale o žiadosť o opravu, ktorú bolo ťažké odmietnuť, aj keď výrobok má už svoje najlepšie časy za sebou (a má asi 20 rokov). Ale tento článoček je predsalen opisom toho, co bolo vnútri, v duchu zvedavca; a nie popisom opravy.

Zaujímavosťou je, že aj keď má výrobok značku "privileg", čo je značkou bývalej zásielkovej spoločnosti Quelle, bol vyrobený (dôkazom je štítok vo vnútri na motore - viď fotky v ďalšom) a aj zakúpený v bývalej NDR... Nuž čo, aj tá doba mala svoje chodníčky...

kuchynsky robot

Pôvodná funkcia bola jednoduchá: po založení nádoby (ktorej vrchnák má výstupok pre zopnutie bezpečnostnej poistky (A), takže robot funguje len keď sa pootočí vrchnák tak, že tento výstupok zapadne do výrezu pod vypínačom, čím sa súčasne vrchnák zaistí aj na nádobe), sa pootočením páčky (B) robot zapne. Otáčky sa dali regulovať natáčaním horného kotúča, ktorý mal tiež výstupok pre uľahčenie natáčania (C). Robot sa vypínal presunutím páčky (B) späť do polohy 0, ale aj jemným zatlačením na hornú plochu nastavovacieho kotúča (čo je nesporne vhodný bezpečnostný prvok). Aby bola táto funkcia dosiahnutá, medzi nastavovacím kotúčom a vnútorným kotúčom zapínacieho mechanizmu je sústava pružín (pri zapnutí je potrebné "natiahnuť" jednu z pružín, ktorá umožní "automatické" vrátenie sa zapínacieho kotúča pri zatlačení na nastavovací kotúč).

kuchynsky robot kuchynsky robot

Toto bola bohužiaľ aj príčina závady - vplyvom únavy materiálu praskla jedna z pružín a otvorom v kotúči prepadla na dosku elektroniky ktorá sa nachádza priamo pod nimi. Vzniknutý skrat vyrazil poistky, prepálil niektoré cestičky na DPS (a pokovil priľahlé plastové plochy :-) ) a zničil regulačný prvok (triak), takže popis závady ("Nejde.") plne vystihoval aktuálny stav.

kuchynsky robot

Pre jednoduchosť som sa rozhodol elektroniku jednoducho premostiť, takže by robot naďalej fungoval len na maximálne otáčky bez regulácie. Keďže však z motorového priestoru trčalo 10 vodičov (2 konektory x 5 pozícií), a nebolo jasné, ako sú zapojené, bolo potrebné sa prepracovať aj do motorového priestoru. Cesta tam vedie cez spodok prístroja, kde je jednoduchý kryt upevnený niekoľkými skrutkami: jedna skrutka nápadne v strede, a ďalšie 4 vtipne schované pod gumenými nožičkami (ešteže nie sú zalepené a držia v otvoroch len vlastnou pružnosťou ako zátky).

kuchynsky robot

Pod krytom je prevod z motora na pracovnú hriadeľ robota prostredníctvom ozubeného remeňa. Plechový rám tejto sústavy je k plastovému telesu pripevnený prostredníctvom gumených krúžkov (D) kvôli zníženiu hluku a vibrácií. Všimnite si "komín" (E), cez ktorý ventilátor na "hornom" konci motora ženie teplý vzduch von z prístroja otvorom v spodnom kryte.

kuchynsky robot

Nakoniec sa vytiahnutím rámu z plastového telesa dostávame k samotnému motoru. Jedná sa o bežný komutátorový motor. Väčšie množstvo vodičov vysvetľuje samostatné prívody k dvom oddeleným statorovým vinutiam, ku komutátoru, ako aj k valcovému prvku na boku motora, ktorý bude zrejme tepelnou poistkou.

kuchynsky robot kuchynsky robot

Konštrukcia takýchto výrobkov je vždy podriadená najmä ľahkej výrobe - aj tu sa skladá z niekoľkých modulov pomerne jednoduchým postupom. Príjemným prekvapením je v tomto prípade rozoberateľnosť aj premyslenosť detailov a množstvo bezpečnostných prvkov. Robot pravdepodobne niekoľko rokov poslúži ešte na "drsnejšie" kuchynské práce, až kým ho krehnúce plasty a degradácia gumených prvkov definitívne nepošlú na smetisko (pardon, recyklačný dvor ;-) )...


SPÄŤ
DOMOV