COM/LPT ISA karta

Toto je ďalšia ISA rozširujúca karta, tentokrát je to kombinácia dvoch sériových portov (COM) a jedného paralelného portu (LPT). Je to snáď najjednoduchšia karta používaná v PC, a svojho času to bola - spolu s videokartou - najrozšírenejšou kartou, ktorá sa nachádzala v každom PC. Neskôr, spolu s narastajúcou mierou integrácie periférií na motherboarde, sa tento typ karty používal čoraz zriedkavejšie. Dnes sa v bežných PC tieto porty už nepoužívajú, sú pokladané za zastaralé a sú nahradené USB a podobnými, rýchlejšími avšak výrazne zložitejšími rozhraniami. Sériový a paralelný port sú však stále používané - aj v podobe rozširujúcej karty - v priemyselných PC, kde sa najmä sériový port (RS232) využíva pre svoju jednoduchosť a odolnosť voči rušeniu.

Pôvodne tieto karty obsahovali obvod UART (16C450 a kompatibilné) a za hrsť logických obvodov typu 74xxx, ktoré slúžili na dekódovanie adresy, oddelenie zbernice ISA, oddelenie vstupov a výstupov pre paralelný port, a generovanie ostatných potrebných signálov pre zbernicu ISA (napr. prerušovací signál). Vďaka veľkým výrobným sériám sa niektoré funkcie integrovali a začali sa vyrábať špecializovené obvody - táto karta je ukážka tohoto štádia. V ďalšom kroku sa ISA rozhranie (nahradené neskôr PCI či jeho variantou LPC), sériové a paralelný port integrovali - obvykle aj s disketovým radičom a niektorými ďalšími perifériami - do čipovej sady či do jediného obvodu (nazývaného Super-IO čip), ktorý sa potom jednoduchšie integroval na motherboard. Winbond, výrobca základných obvodov na tejto karte, je dnes jedným z najvýznamnejších výrobcov Super-IO obvodov pre PC priemysel.

COM/LPT ISA karta

Najdôležitejšia súčiaska na karte je W86C451 (G), ktorá integruje 16C450-kompatibilný UART spolu s riadiacimi registrami paralelného portu, a generuje 1.8432MHz hodinový signál pre druhý UART (W86C450, 16C450-kompatibilný (H)) odvodením z 14.31818MHz hodinového signálu ktorý je prítomný na zbernici ISA. Paralelný port si potom vyžaduje len výstupný register dát (B) so zakončením RC-členmi (M, N). Paralelný port je vyvedený na štandarný konektor D25 (O). Výstupné signály oboch sériových portov (L) sú prevedené na úrovne RS232 - ±12V - pomocou budičov 75188 (K) a vstupné signály sú prevedené na štandardnú logiku pomocou prijímačov 75189 (J). Tieto obvody vyžadujú byť napájané ±12V, a kvôli nim (a ich modernejším verziám) má zdroj v PC ešte stále aj -12V výstup. Zapojenie dopĺňa niekoľko obvodov 74LSxx, ktoré predstavujú rozhranie ISA zbernice.

Toto je karta dnes už takmer muzeálnej hodnoty, na ktorej sa dá dobre dokumentovať vývoj fenoménu PC.


SPÄŤ
DOMOV