Oprava rádiobudíka SENCOR SRC-170

Po cca 4 rokoch prevádzky rádiobudík začal fungovať chybne - niektoré tlačítka nereagovali, iné reagovali "zvláštne", z času na čas sa vynuloval čas.

Pri bližšom pohľade bolo vidieť, že displej mierne a rýchlo "poblikáva", pri prepnutí na nižší jas toto "poblikávanie" bolo výraznejšie.

Prvý "pokus o opravu" predstavovala výmena záložného článku CR2032; to nepomohlo.

Netreba snáď zdôrazňovať, že sa jedná o zariadenie napájané z elektrickej rozvodnej siete, a tak opravu môžu vykonávať LEN OSOBY S PRÍSLUŠNOU KVALIFIKÁCIOU.

Prvý krok opravy bolo samozrejme ODPOJENIE SIEŤOVEJ ŠNÚRY. Nasledovalo rozobratie - odskrutkovanie 4 samorezných skrutiek do plastu krížovým skrutkovačom. Krabica sa tým rozpojila na dve polovice, ktoré sa nedajú oddeliť kvôli množstvu káblov, ktoré ich držia pohromade, ale to nevadí. Pod DPS (pripevnenej znova niekoľkými samoreznými skrutkami) bol filtračný kondenzátor zdroja - 470uF/16V - ktorý bol očividne nafúknutý. Zlá filtrácia napájacieho napätia vysvetľuje chybnú funkciu aj rýchle "poblikávanie" displeja.

Na výmenu bol použitý kondenzátor s väčšími rozmermi, ktorý nebol zaspájkovaný zdola DPS ale zhora - je tam dostatok miesta a tento rádiobudík určite nebude vystavený nárazom ani vibráciám. Po opätovnom zložení rádiobudík funguje ako nový, "poblikávanie" displeja sa podľa očakávania stratilo.

Nasledovala ešte výmena záložného článku CR2032, ktorú elektronika vo vadnom stave stihla vybiť za niekoľko dní.

15.7.2021