EFTON
Ján Waclawek
Poznámky k jazyku C

Programovací jazyk C vznikol pred 50 rokmi a za toto obdobie stihol zažiť vzostup aj pokles, pričom sa stal inšpiráciou pri vývoji mnohých modernejších jazykov. Napriek svojmu veku je jazyk C stále voľbou číslo 1 pre programátorov mikrokontrolérov, pre ktorých je táto knižka primárne určená. Knižka nie je učebnicou jazyka C, ani sa nesnaží popísať jazyk systematickým spôsobom. Na pozadí konkrétneho programu pre mikrokontrolér AVR sa anekdotálnym spôsobom pokúša vysvetliť niektoré zvláštnosti jazyka a jeho prostredia. Pri tomto sa namiesto otázky ako? knižka pokúša nachádzať odpovede na otázku prečo?

Poznamky k jazyku C

Pohľad do vnútra knihy: úvod, ukážková kapitola, obsah

Doporučená predajná cena vrátane DPH: 9,90€


Predaj kníh nie je primárnou aktivitou našej spoločnosti. Vzhľadom na tému týchto kníh sa nedá očakávať, že sa budú predávať vo významných objemoch, a preto pre nás nie je ekonomicky odôvodniteľné zriaďovanie štandardného webshopu.

Záujemcov o knihy preto prosíme o zaslanie neformálneho e-mailu na adresu books@efton.sk spolu s kontaktnými údajmi. Jednotlivé objednávky budeme vybavovať individuálne.

Ďakujeme za pochopenie. Určite sa dohodneme!