EFTON ENGLISH VERSION
ENGLISH VERSION

Basic52/RD2

Predstavujeme modifikáciu interpretera Basic52 pochádzajúceho pôvodne od firmy Intel. Táto úprava je určená pre rodinu mikrokontrolerov (mcu) označovaných ako 89C51RD2. Nové: Teraz vo verzii v1.4.beta4 - pozrite zoznam zmien!

Tieto mcu majú 64kB FLASH a do 1.75kB internej RAM (XRAM), vďaka čomu je interpreter v takomto mcu schopný funkcie samostatne bez externých pamätí (so zapojeným resetom, napájaním, kryštálom a prevodníkom úrovne pre RS232).

Aby sa plne využili všetky úpravy, táto verzia je určená predovšetkým pre obvody rodiny RD2 od spoločnosti Temic/Atmel.

Na rozdiel od iných úprav Basic52, je zachovaná väčšina vlastností originálu; okrem iného neboli pridané žiadne nové príkazy, len sa rozšírila syntax (príp. zmenil význam) existujúcich príkazov. To znamená, že množstvo rozšírení pôvodného Basic52 je pravdepodobne možné stále použiť (hoci si vyžiadajú premapovanie do inej oblasti pamäte).

Vlastnosti

 • používa internú XRAM
 • programuje sa priamo vo FLASH (sú možné veľké programy)
 • rozšírená syntax príkazu GOSUB, čo umožňuje vytvárať knižnice
 • podpora prepínania režimu 2x
 • prístup k internej EEPROM (ak je k dispozícii)
 • všetky porty sú prístupné

Bližšie podrobnosti sú uvedené v zozname zmien.

Manifest

O motivácii, príčinách atď.: tu.

Upozornenie (Disclaimer)

Program je poskytovaný "as-is", bez akejkoľvek zodpovednosti, záruky apod.atď. Môže obsahovať chyby.

Download

Toto je reportware. Prosím, napíšte na doleuvedenú adresu v prípade, ak sa Vám program páči, prípadne nepáči; dajte vedieť, či funguje alebo nie.

Stiahnite si program tu. Stiahnite si zopár basicovských príkladov tu.

Kickstart

Použite akúkoľvek dosku s T89C51RD2/AT89C51RD2/AT89C51ED2 a RS232. Naprogramujte hex súbor použitím programu FLIP alebo podobného; nezamykajte program. Pripojte sériový kábel, spustite terminálový program. Stlačte medzerník - program vypíše privítaciu hlášku. Skúste napísať niektorý zo vzorových programov (nie lunar lander, ten je príliš dlhý a musí sa programovať priamo do FLASH - viď zoznam zmien) a RUN.

Predpokladom úspešnej práce je naštudovanie zoznamu zmien (viď vyššie) a pôvodný manuál (viď zoznam odkazov).

K dispozícii je aj malý HOW-TO; dúfam, že bude narastať na základe Vašich podnetov a pripomienok...

Wishlist

 • dátové typy Byte/Word?
 • premenné priamo v EEPROM
 • priamy prístup k SFR
 • bufrovaná obsluha sériového portu, možno pridaný druhý (softwarový) sériový port
 • podpora ADuC 83x/84x
 • podpora P89V51RD2/P89C668 (P89V51RD2 je riešené vo v1.4.b4, P89C668 nie je vhodný typ)
 • AUTO (automatické číslovanie), RENUM (prečíslovanie)
 • full screen editor
 • inline assembler

Iné nápady? Hoci nie je príliš pravdepodobné že čokoľvek z tohoto sa uskutoční v rozumnom čase, prosím, píšte.

Odkazy

Basic52

Komentáre/Kontakt

basic_zavináč_efton_bodka_sk. Ďakujem.